Homeopathie

Steeds frequenter en intensiever worden in de diergeneeskunde homeopathische middelen toegepast.

Deze tendens is het resultaat van onderbouwde visies en jarenlange ervaring. Men is zich steeds meer bewust van het feit dat mens en dier unieke wezens zijn, met een uniek evenwicht en alleen te beschouwen als één groot geheel. Een natuurlijk, evenwichtig geheel. De homeopathie bekijkt mens en dier vanuit dat samenhangende, natuurlijke evenwicht; zodra die balans verstoord raakt, treden ziekteverschijnselen op.

sfeer-homeopathie

Wat is homeopathie?

Homeopathie is een geneeswijze die de in het lichaam aanwezige geneeskracht stimuleert en versterkt. Homeopathische middelen doden geen bacteriën of virussen maar ondersteunen het lichaam om zelf het genezingsproces op gang te brengen, waardoor schadelijke bacteriën zich niet meer kunnen vermenigvuldigen. Een juist gekozen homeopathisch middel stimuleert het zelf herstellend vermogen. De infectie geneest, op voorwaarde dat het lichaam nog voldoende intact is om te reageren en te herstellen.

Waarom homeopathie?

Homeopathie is één van de meest toegepaste aanvullende geneesmethoden. Aanvullend, want hoeveel mogelijkheden we ook tot onze beschikking hebben met onze klassieke geneeswijze, op sommige terreinen heeft deze beperkingen.

De uierproblematiek bij koeien is hier een voorbeeld van. Om twee redenen: de werkzaamheid van sommige antibiotica valt tegen en men wordt geconfronteerd met een wachttijd voor melk en vlees. De resten van het antibioticum moeten immers worden uitgescheiden. Het grote voordeel van homeopathische middelen is dat er geen residuen achterblijven en er dus geen wachttijden gelden voor melk en vlees.

Antibiotica en homeopathie

Antibioticagebruik in de veehouderij vormt door de resistentieproblematiek een bedreiging voor de gezondheid van mens en dier. Homeopathie kan in sommige gevallen hiervoor een alternatief zijn. Voordelen zijn minder kosten, voorkomen van antibioticaresistentie en de afwezigheid van residuen in melk en vlees.

Wageningen Universiteit onderzocht de werking van homeopathie als alternatief voor antibiotica bij de behandeling van neonatale diarree bij biggen. De biggen die geboren werden uit de groep homeopathisch behandelde zeugen hadden significant minder E.coli-diarree dan biggen in de placebogroep. Daarmee wordt aangetoond dat homeopathie een aantoonbare rol kan spelen bij de behandeling van aandoeningen bij dieren en bij de preventie van antibioticaresistentie.

Combinatie met andere preparaten

Homeopathische behandelingen kunnen naast een klassieke therapie met antibiotica of ontstekingsremmers worden gebruikt met als doel het resultaat van de klassieke therapie te verbeteren of de behandelingsduur te bekorten.

Grenzen van de homeopathie

Zoals elke geneesmethode kent ook de homeopathie zijn beperkingen. Als het zelf genezend vermogen van het lichaam niet meer functioneert, kan ook het best passend middel niet genezen.

In een aantal gevallen is een chirurgische ingreep noodzakelijk en dan kan men met homeopathie ondersteunend of pijnstillend behandelen.

Feed Farm beschikt momenteel over de volgende aangemelde homeopathische diergeneesmiddelen:

klik      op de groene productnaam voor meer informatie.

Mamil Phyt Plus

Injector voor intramammair gebruik bij rundvee ter bestrijding en voorkoming van uierontsteking.

 

Lacto Phyt Plus

Injector voor intramammair gebruik ter voorkoming van uierontsteking tijdens de droogstand.

 

Feed Farm Nageboorte Pil

Homeopatisch diergeneesmiddel ter preventie en behandeling van baarmoederontsteking en geboortewegontsteking. Bevordert het afkomen van nageboorte.

Feed-Farm-Homeopathie