Disclaimer

Feed Farm B.V. verleent u hierbij toegang tot www.feedfarm.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Feed Farm B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.feedfarm.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Feed Farm B.V..

Beperkte aansprakelijkheid

Feed Farm B.V. doet zijn best om de inhoud van www.feedfarm.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De aangeboden materialen op www.feedfarm.nl worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzingen zonder een voorafgaande mededeling van Feed Farm B.V..
In het bijzonder zijn alle prijzen op feedfarm.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Feed Farm B.V. aanvaard geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dergelijke fouten. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.feedfarm.nl. Feed Farm B.V. oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact op via het contactformulier.
Feed Farm B.V. kan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor hyperlinks welke verwijzen naar websites of diensten van derden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Feed Farm B.V. en haar licentiegevers en bezoekers.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Laatste wijziging: 1 februari 2015