Calcium Direct Gel

Bevat een hoog gehalte aan calcium, dat oraal wordt toegediend om te voldoen aan de behoefte aan calcium van melkvee voor en na het afkalven.
Download hier: