Homeopathie

Feed Farm beschikt momenteel over de volgende aangemelde homeopathische diergeneesmiddelen:

klik op de groene productnaam voor meer informatie.

Al meer dan 25 jaar brengt Feed Farm homeopathische producten op de markt voor de veehouderij. Met name de uierinjectoren en nageboortepil zijn succesvolle voorbeelden daarvan. Toen er in 2014 een registratieplicht voor homeopathische diergeneesmiddelen werd aangekondigd heeft Feed Farm hierin geïnvesteerd om de beschikbaarheid van deze producten voor de veehouderij in stand te houden. Met trots kunnen we melden dat Feed Farm momenteel beschikt over 3 geregistreerde homeopathische diergeneesmiddelen, te weten:

Mamil Phyt Plus

Injector voor intramammair gebruik voor rundvee
RegNL H114845

Lacto Phyt Plus

Injector voor intramammair gebruik voor rundvee
RegNL H114846

Feed Farm Nageboorte Pil

Tablet voor intra-uterien gebruik voor runderen en schapen
RegNL H114844

Steeds frequenter en intensiever worden in de diergeneeskunde homeopathische middelen toegepast.

Deze tendens is het resultaat van onderbouwde visies en jarenlange ervaring. Men is zich steeds meer bewust van het feit dat mens en dier unieke wezens zijn, met een uniek evenwicht en alleen te beschouwen als één groot geheel. Een natuurlijk, evenwichtig geheel. De homeopathie bekijkt mens en dier vanuit dat samenhangende, natuurlijke evenwicht; zodra die balans verstoord raakt, treden ziekteverschijnselen op.

[/cws-widget]

sfeer-homeopathie

[/col][/cws-row]

Wat is homeopathie?

Homeopathie is een geneeswijze die de in het lichaam aanwezige geneeskracht stimuleert en versterkt. Homeopathische middelen doden geen bacteriën of virussen maar ondersteunen het lichaam om zelf het genezingsproces op gang te brengen, waardoor schadelijke bacteriën zich niet meer kunnen vermenigvuldigen. Een juist gekozen homeopathisch middel stimuleert het zelf herstellend vermogen. De infectie geneest, op voorwaarde dat het lichaam nog voldoende intact is om te reageren en te herstellen.

Waarom homeopathie?

Homeopathie is één van de meest toegepaste aanvullende geneesmethoden. Aanvullend, want hoeveel mogelijkheden we ook tot onze beschikking hebben met onze klassieke geneeswijze, op sommige terreinen heeft deze beperkingen.

De uierproblematiek bij koeien is hier een voorbeeld van. Om twee redenen: de werkzaamheid van sommige antibiotica valt tegen en men wordt geconfronteerd met een wachttijd voor melk en vlees. De resten van het antibioticum moeten immers worden uitgescheiden. Het grote voordeel van homeopathische middelen is dat er geen residuen achterblijven en er dus geen wachttijden gelden voor melk en vlees.

Antibiotica en homeopathie

Antibioticagebruik in de veehouderij vormt door de resistentieproblematiek een bedreiging voor de gezondheid van mens en dier. Homeopathie kan in sommige gevallen hiervoor een alternatief zijn. Voordelen zijn minder kosten, voorkomen van antibioticaresistentie en de afwezigheid van residuen in melk en vlees.

Wageningen Universiteit onderzocht de werking van homeopathie als alternatief voor antibiotica bij de behandeling van neonatale diarree bij biggen. De biggen die geboren werden uit de groep homeopathisch behandelde zeugen hadden significant minder E.coli-diarree dan biggen in de placebogroep. Daarmee wordt aangetoond dat homeopathie een aantoonbare rol kan spelen bij de behandeling van aandoeningen bij dieren en bij de preventie van antibioticaresistentie.

Combinatie met andere preparaten

Homeopathische behandelingen kunnen naast een klassieke therapie met antibiotica of ontstekingsremmers worden gebruikt met als doel het resultaat van de klassieke therapie te verbeteren of de behandelingsduur te bekorten.

Grenzen van de homeopathie

Zoals elke geneesmethode kent ook de homeopathie zijn beperkingen. Als het zelf genezend vermogen van het lichaam niet meer functioneert, kan ook het best passend middel niet genezen.

In een aantal gevallen is een chirurgische ingreep noodzakelijk en dan kan men met homeopathie ondersteunend of pijnstillend behandelen.